Výrobce

TAX 2024 Profi

8.446 16.892 

Sestavit daňová přiznání ručně je někdy oříšek, ale ne s programem TAX. Na základě zadaných údajů vypočte daň, sestaví přiznání a odešle jej elektronicky správci daně. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu vám TAX nabídne k vyplnění jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami. Ohromně jednoduché to pak mají uživatelé účetního software POHODA, z něj si TAX načte potřebné údaje automaticky.

Daňová přiznání v programu TAX běžně dělají podnikatelé a organizace napříč všemi odvětvími, včetně daňových poradců, kteří zpracovávají přiznání na zakázku.

S touto variantou může pracovat více uživatelů, k dispozici jsou licence pro síťový i nesíťový provoz.

Profesionální zákaznický servis:

Katalogové číslo: - Kategorie: , ,

Varianta TAX Profi je nejvyšší variantou programu TAX. Jde o komplexní software pro zpracování daňových přiznání. Umožňuje zpracovávat daňová přiznání pro neomezený počet daňových poplatníků, u daně silniční za neomezený počet vozidel. Můžete v ní sestavovat přiznání k daním z příjmů fyzickým i právnickým osobám, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přílohy k účetní závěrce.

Zaměstnavatelům pomůže s přípravou všech potřebných tiskopisů k vyúčtování daně a záloh na daň z příjmů jejich zaměstnanců, plátcům DPH zase se zpracováním přiznání a souhrnných hlášení k dani z přidané hodnoty. Obsahuje také možnost zpracování přiznání k majetkovým daním a k dani z hazardních her.

Navíc umožňuje nastavení přístupových práv uživatelů, nastavení údajů o daňovém poradci (zástupci) zpracovávajícím přiznání a elektronické podávání obecných písemností.

Funkce a možnosti:

Daňová přiznání a úřední tiskopisy

Daň z příjmů fyzických osobpřiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2020 až 2001
Daň z příjmů právnických osobpřiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2020 až 2001
Účetní závěrkarozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha v účetní závěrce pro podnikatelské a nevýdělečné organizace, export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin
Daň z přidané hodnotypřiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Závislá činnostvyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob a výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2020 až 2001, oznámení o příjmech a výdajích za rok 2020 až 2021
Správa sociálního zabezpečenípřehled pro OSSZ a elektronické odeslání přes VREP / datovou schránku
Zdravotní pojišťovnapřehledy pro všechny zdravotní pojišťovny
Silniční daňpřiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2020 až 2001, přehled záloh na rok 2021, možnost evidence vozidel
Daň z nemovitých věcípřiznání, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Spotřební daňpřiznání a elektronické odeslání datovou schránkou / e-mailem
Daň z hazardních herpřiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Obecné písemnostipřiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Registrace k danipřihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů a žádost o zrušení registrace, včetně odeslání přes EPO / datovou schránku

Pomocné agendy a funkce

Seznamy a přehledypro vystavení úředních tiskopisů využijete adresář poplatníků, propracovaný systém událostí a evidence vozidel, ale také číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
Elektronická podánívětšinu tiskopisů jednoduše odešlete elektronicky přímo z programu TAX
Datová schránkapro elektronickou komunikaci s klienty či úřady můžete využít i datovou schránku
E-mailový kliente-mailovou komunikaci lze provádět pomocí vlastního e-mailového klienta
Elektronický podpis PDFsestavy exportované do PDF snadno opatříte elektronickým podpisem včetně časového razítka
Přístup více uživatelůpropracovaná přístupová práva spolu s možností síťového provozu jsou ideální pro práci více uživatelů
Načtení datdo software TAX si jednoduše importujete data o vozidlech z programů GLX a POHODA, také zaúčtujete pohledávky a závazky z daňových přiznání do programu POHODA; podnikatelské subjekty a nevýdělečné organizace si navíc mohou načíst data pro daň z příjmů, rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) z programu POHODA, lze importovat přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob ve formátu .xml a .p7s
Platby a odvodypro usnadnění práce s placením daní TAX obsahuje agendy pro pohledávky, závazky, příkazy k úhradě a funkce pro homebanking
Archivv systému TAX si snadno zobrazíte seznam veškerých vystavených přiznání pro všechny poplatníky, kterým zpracováváte daně
Editor tiskových sestavpřizpůsobit tiskové sestavy vlastním požadavkům můžete prostřednictvím editoru REPORT Designer
More
Výrobce

Varianta

1 PC, NET3, NET5

Košík
Nebo

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu, ke správě přístupu do vašeho účtu a k dalším účelům popsaným na stránce ochrana osobních údajů.

Kategorie produktů
Sledovat: