AlphaStore.cz » Obchod » TAX 2024 Profi MLP (1 uživatel)
TAX 2024 Profi CAL1 Cena s DPH: 3.376 
Bez DPH: 2.790,00 
DPH 21%: 585,90 
TAX 2024 Standard Cena s DPH: 3.376 
Bez DPH: 2.790,00 
DPH 21%: 585,90 
Výrobce

TAX 2024 Profi MLP (1 uživatel)

Cena s DPH: 3.376 
Bez DPH: 2.790,00 
DPH 21%: 585,90 

MLP – Nesíťová přídavná licence je určena pro instalaci jedné kopie odpovídající varianty programu TAX na další počítač v rámci jednoho místně odděleného pracoviště stejné organizace. Licence MLP umožňuje pořizování dalších záznamů, doklady a údaje se však vytváří vždy pouze na jednom místě a data nelze sehrávat. Pro jejich aktualizaci na dalších počítačích je nutné vyměňovat databázový soubor.

Sestavit daňová přiznání ručně je někdy oříšek, ale ne s programem TAX. Na základě zadaných údajů vypočte daň, sestaví přiznání a odešle jej elektronicky správci daně. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu vám TAX nabídne k vyplnění jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami. Ohromně jednoduché to pak mají uživatelé účetního software POHODA, z něj si TAX načte potřebné údaje automaticky.

Daňová přiznání v programu TAX běžně dělají podnikatelé a organizace napříč všemi odvětvími, včetně daňových poradců, kteří zpracovávají přiznání na zakázku.

S touto variantou může pracovat více uživatelů, k dispozici jsou licence pro síťový i nesíťový provoz.

Profesionální zákaznický servis:

Katalogové číslo: TAX-2024-Profi-MLP Kategorie: , ,

Varianta TAX Profi je nejvyšší variantou programu TAX. Jde o komplexní software pro zpracování daňových přiznání. Umožňuje zpracovávat daňová přiznání pro neomezený počet daňových poplatníků, u daně silniční za neomezený počet vozidel. Můžete v ní sestavovat přiznání k daním z příjmů fyzickým i právnickým osobám, včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přílohy k účetní závěrce.

Zaměstnavatelům pomůže s přípravou všech potřebných tiskopisů k vyúčtování daně a záloh na daň z příjmů jejich zaměstnanců, plátcům DPH zase se zpracováním přiznání a souhrnných hlášení k dani z přidané hodnoty. Obsahuje také možnost zpracování přiznání k majetkovým daním a k dani z hazardních her.

Navíc umožňuje nastavení přístupových práv uživatelů, nastavení údajů o daňovém poradci (zástupci) zpracovávajícím přiznání a elektronické podávání obecných písemností.

Funkce a možnosti:

Daňová přiznání a úřední tiskopisy

Daň z příjmů fyzických osob přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2020 až 2001
Daň z příjmů právnických osob přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2020 až 2001
Účetní závěrka rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách kapitálu, přehled o peněžních tocích, příloha v účetní závěrce pro podnikatelské a nevýdělečné organizace, export výkazů účetní závěrky do Sbírky listin
Daň z přidané hodnoty přiznání, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Závislá činnost vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických/právnických osob a výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2020 až 2001, oznámení o příjmech a výdajích za rok 2020 až 2021
Správa sociálního zabezpečení přehled pro OSSZ a elektronické odeslání přes VREP / datovou schránku
Zdravotní pojišťovna přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny
Silniční daň přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku za rok 2020 až 2001, přehled záloh na rok 2021, možnost evidence vozidel
Daň z nemovitých věcí přiznání, elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Spotřební daň přiznání a elektronické odeslání datovou schránkou / e-mailem
Daň z hazardních her přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Obecné písemnosti přiznání a elektronické odeslání přes EPO / datovou schránku
Registrace k dani přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty, přihláška k registraci pro fyzické/právnické osoby, oznámení o změně registračních údajů a žádost o zrušení registrace, včetně odeslání přes EPO / datovou schránku

Pomocné agendy a funkce

Seznamy a přehledy pro vystavení úředních tiskopisů využijete adresář poplatníků, propracovaný systém událostí a evidence vozidel, ale také číselník finančních úřadů, zdravotních pojišťoven a správ sociálního zabezpečení
Elektronická podání většinu tiskopisů jednoduše odešlete elektronicky přímo z programu TAX
Datová schránka pro elektronickou komunikaci s klienty či úřady můžete využít i datovou schránku
E-mailový klient e-mailovou komunikaci lze provádět pomocí vlastního e-mailového klienta
Elektronický podpis PDF sestavy exportované do PDF snadno opatříte elektronickým podpisem včetně časového razítka
Přístup více uživatelů propracovaná přístupová práva spolu s možností síťového provozu jsou ideální pro práci více uživatelů
Načtení dat do software TAX si jednoduše importujete data o vozidlech z programů GLX a POHODA, také zaúčtujete pohledávky a závazky z daňových přiznání do programu POHODA; podnikatelské subjekty a nevýdělečné organizace si navíc mohou načíst data pro daň z příjmů, rozvahu a výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč) z programu POHODA, lze importovat přiznání k dani z příjmů právnických/fyzických osob ve formátu .xml a .p7s
Platby a odvody pro usnadnění práce s placením daní TAX obsahuje agendy pro pohledávky, závazky, příkazy k úhradě a funkce pro homebanking
Archiv v systému TAX si snadno zobrazíte seznam veškerých vystavených přiznání pro všechny poplatníky, kterým zpracováváte daně
Editor tiskových sestav přizpůsobit tiskové sestavy vlastním požadavkům můžete prostřednictvím editoru REPORT Designer
More
Výrobce

Košík
Nebo

Registrovat se

Vaše osobní údaje budou použity ke zvýšení spokojenosti po celou dobu procházení tohoto webu, ke správě přístupu do vašeho účtu a k dalším účelům popsaným na stránce ochrana osobních údajů.

Kategorie produktů
Sledovat: